20 NİSAN 2018, CUMA
  13:30-16:15  UYGULAMALI STEREOTAKSİ TEMEL KURSU
13:00-17:00  KRANİOVERTEBRAL BİLEŞKE STABİLİZASYON CERRAHİSİ KURSU
13:00-17:15  III. CERRAHİ NÖROANATOMİ KURSU
12:00-17:15  WFNS SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR VE TEDAVİSİ KOMİTESİ VE TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ ORTAK OTURUMU
 
  SALON A
14.00 - 17.00   KURULLARIN TOPLANTILARI
16:00 - 18.00 YETERLİK SINAVI
17:30 - 18.00 AÇILIŞ KOKTEYLİ
18.00 - 20.00

Açılış

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Rengin Acaroğlu
Nöroşirürji Hemşireleri Derneği Başkanı

Prof. Dr. Şükrü Çağlar
Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı

Sunay Akın
Sosyal Konuşmacı