21 NİSAN 2018, CUMARTESİ
SAAT SALON A SAAT SALON B  SAAT SALON C SAAT SALON D
08.30 - 08.45 AÇILIŞ            
08.45 - 09.45 Yılın Bildirileri
Moderatörler: Talat Kırış, Şükrü Çağlar
SS 01- SS 10
           
09.45 - 10.05 Erdem Tunçbay Konferansı
Konu: Hedefe Yönelik Tümör Tedavisi
Moderatör: Ertekin Arasıl
Konuşmacı : Nezih Oktar
           
10.05 - 10.25 Konferans 1
Konu: Microsurgical Treatment of Cerebral Aneurysms
Moderatör: Nail İzgi
Konuşmacı : Shalva Eliava
           
10.25 - 11.00 KAHVE ARASI
11.00-11.20 Konferans 2
Konu: Fenomen Doktor Esas Oğlana Karşı
Moderatör: Niyazi Nefi Kara
Konuşmacı : Deniz Sezgin
11.00-11.30 Panel 1
Konu: Osteoporotik Omurga
Moderatör: Şükrü Çağlar
Konuşmacılar:
Spine Education in Europe
Serdar Kahraman
Instrumentation and Augmentation of Osteoporotic Spine
Bart Depreitere
Sacroplasty
Sait Naderi  
11:00-11:20 Naci Seber Konferansı
Konu: Treatment of Cranial Dural Arterio Venous Fistula
Moderatör: Önder Okay
Konuşmacı : Sergey Yakovlev
   
11.20-11.40 Nurhan Avman Konferansı
Konu: Epilepsi Cerrahisinde 30 Yıl
Moderatör: Zeki Şekerci
Konuşmacı : Atilla Erdem 
11.30-11.50 Yusuf Erşahin Konferansı
Konu: Santral Sinir Sisteminin Embriyolojik Gelişimi ve İlintili Hastalıklar
Moderatör: Çağatay Önal
Konuşmacı : Mehmet Selçuki
       
11.40-12.00 Gazi Yaşargil Konferansı
Konu: Türkiye'de Tıp Eğitiminde Modernleşmenin Başlangıcı
Moderatör: İsmail Hakkı Aydın
Konuşmacı : Yeşim Işıl Ülman
11:50-12:20 Yoğun Bakım Konferans 3
Konu: Nöroşirürjikal Yoğun Bakım (Organ Donörü Bakımında Temel Noktalar)
Moderatörler: Levent Yücetin, Yavuz Selim Çınar
Konuşmacı : Çetin Kaymak
       
12:00-12:30 UYDU SEMPOYUMU ZEISS
Moderatör:   Şükrü Çağlar
Konuşmacı : Prof. Dr. Uğur Türe
Konu: KINEVO 900 İle İlk Deneyimler
Konuşmacı : Prof. Dr. Talat Kırış
Konu: Görüntülemede Son Teknoloji - QEVO
           
12:30-13:00 UYDU SEMPOYUMU BRAINLAB
Konu: Ultrasound-Based Navigation in Glioma Surgery
Konuşmacı : Michael Bartos
           
13.00-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00-14.30 Elektronik Oylamalı Olgu Tartışması
Konu: Lomber Disk Hernisi (1.nüks)
Moderatörler: Ali Arslantaş,Ali Dalgıç
Konuşmacılar:
- Konservatif Tedavi Uygularım
İlker Solmaz
- Mikrodiskektomi Yaparım
Yunus Aydın
- Stabilize Ederim
Deniz Konya
14.00-14.20 Kemali Baykaner Konferansı
Konu: Pediatrik Nöroşirürji Ameliyatlarında Son Teknolojik Gelişmeler
Moderatör: Hakan Karabağlı
Konuşmacı : Kaya Aksoy
14.00-14.30 PANEL
Konu: Gr 3-4 İntrakranial AVM'lerde Tedavi
Moderatörler: Faruk İldan, Mahmut Akyüz
Konuşmacılar: Ali Yılmaz, Melih Bozkurt , Mustafa Aziz Hatiboğlu
   
14.30-15.00 Panel 2
Konu: Brakial Pleksus Lezyonlarına Yaklaşım; Hangi Yöntem Ne Zaman?
Moderatörler: Gökşin Şengül, Eralp Çetinalp
Konuşmacılar: Mehmet Daneyemez, Mustafa Barutçuoğlu, Varol Aydın
14.20-14.40 Konferans 4
Konu: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 40 yıl
Moderatör: Talat Kırış
Konuşmacı : Halil Toplamoğlu
14.30-15.00 Yeterlik Kurulu Paneli                                                                                           
Moderatörler: Hakan Hadi Kadıoğlu, Hakan Emmez                                                               
Konuşmacılar: Sait Naderi,İskender Sayek, Deniz Belen
 
  14:40-15:00 Nurcan Özdamar Konferansı
Konu: Nöroonkolojide İmmünolojik Tedaviler
Moderatör: Ziya Akar
Konuşmacı : Tayfun Dalbastı
   
15.00-15.30 KAHVE ARASI
15.30-16-30 Sözlü Bildiriler 1
Konu: Pediatrik Nöroşirürji
Moderatörler: Özen Karadağ, Mustafa Aras
SS 11-SS 16
15.30-16-30 Sözlü Bildiriler 2
Konu: Nöroonkolojik Cerrahi
Moderatörler: Ali Kafadar, Nurullah Edabali
SS 17- SS 26
15.30-16-30 Sözlü Bildiriler 3
Konu: Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Moderatörler:   Abdurrahman Bakır, Erkin Sönmez
SS 27- SS 36
15.30-16-30 Sözlü Bildiriler 4
Konu: Nörovasküler Cerrahi
Moderatörler: Murad Asiltürk , Namık Öztanır
SS 37- SS 42
16.30-17.30 Sözlü Bildiriler 5
Konu: Stereotaktik, Fonksiyonel Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi
Moderatörler: Mehmet Sorar, Elif Bolat
SS 43- SS 49
16.30-17.30 Sözlü Bildiriler 6
Konu: Nöroonkolojik Cerrahi
Moderatörler: Erhan Aslan, Neslihan Sütpideler
SS 50- SS 59
16.30-17.30 Sözlü Bildiriler 7
Konu: Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Moderatörler: Önder Güney, Özkan Tehli
SS 60- SS 69
16.30-17.30 Sözlü Bildiriler 8
Konu: Diğer
Moderatörler: Haydar Çelik, Burçak Söylemez
SS 70- SS 79
17.30-18.30 AİLE TOPLANTISI 17.30-18.30 14. Nöroşirurji Asistanlığı Oturumu ( Hocadan Gençlere )  
Moderatörler:   İhsan Doğan, Burcu Göker
Konuşmacı : Gazi Yaşargil