22 NİSAN 2018, PAZAR
SAAT SALON A SAAT SALON B  SAAT SALON C SAAT SALON D
08.00-09.00 GENEL KURUL
09.00-09.30

Panel 3

Konu: Kraniofaringeom Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Moderatörler: Uğur Türe,Songül Meltem Can
Konuşmacılar: Mustafa Berker, Sait Şirin, Selçuk Yılmazlar

09.00-09-30

Panel 4

Konu: Önceden Ameliyat Edilmiş Chiari Malformasyonunda Tekrar Cerrahisi
Moderatörler: İ.Suat Öktem, Eylem Öcal
Konuşmacılar:  Hidayet Akdemir, Gökalp Silav, Gökhan Bozkurt

09.00-09.30

Panel 5

Konu: Omurganın Ateşli Silah Yaralanmalarında Tedavi Yaklaşımları
Moderatörler: Serdar Kahraman, Yurdal Serarslan
Konuşmacılar: Tevfik Yılmaz, Mehmet Seçer, Çağlar Temiz (GATA)

09.00-09.30

Panel 6
Gençler Tartışıyor 

Konu: En Kötü Günüm: Olgu Sunumları
Moderatörler: Zeki Şekerci, Ünal Özüm
Konuşmacılar:
-MCA Anevrizması: Sıkıntı Büyük
Selçuk Özdoğan

-Serebral AVM: Kanıyorum
Denizhan Divanlıoğlu

-Anevrizma: Beyin Şiş
Mert Şahinoğlu

09.30-09.50

Yücel Kanpolat Konferansı

Konu: Perkütan Stereotaksik Ağrı Girişimleri
Moderatör: Şükrü Aykol
Konuşmacı : Ahmet Bekar

09.30 - 09.50

Eşref Tel Konferansı

Konu: Nöroşirürji'de tümör genetiği : doğrular ve yanlışlar
Moderatör: Murat Vural
Konuşmacı : Ali Arslantaş

09.30-10.00


Panel 7

Konu: Cerrahi Geçirmiş Bel Sendromu
Moderatörler:   Murat İmer, Cevdet Yavuz
Konuşmacılar: Mesut Yılmaz, Onur Ulu, Özkan Ateş

09.30-10.00

Panel 8

Gençler Tartışıyor 
Konu: İntrakranial Kavernomlar: Güncel Bakış
Moderatörler:   Talat Kırış , İlkay Işıkay
Konuşmacılar: Ahmet Eren Seçen, Barış Küçükyürük, Boran Urfalı

09.50-10.10

Kıraç Türker Konferansı                                   

Konu: Kraniovertebral Hastalıkların Tedavisi                                               
Moderatör: Ali Savaş                         
Konuşmacı : Ömer Faruk Ünal

09.50-10.10

Vural Bertan Konferansı

Konu: Talamik Tümörlere Yaklaşım Yolları
Moderatörler: Yamaç Taşkın
Konuşmacı : Memet Özek


10.00-10.30

Panel 9

Konu: Postoperatif Enfeksiyon
Moderatörler: Erkan Kaptanoğlu, Serdar Kabataş
Konuşmacılar: Murat Kalaycı, Cumhur Kılıncer, Cüneyt Temiz, Ender Köktekir

10.00-10.30

Panel 10

Gençler Tartışıyor                                                                                                                           
Konu: Primer MSS Lenfoma
Moderatörler:   Kaya Kılıç, Akın Sabancı
Konuşmacılar: Cem Şeyho Yücetaş, Şükrü Oral, Ahmet Tulgar Başak

10.30-11.00 KAHVE ARASI
11.00-11.20

Konferans  5                                                                                                                           

Konu: Natural History of Cerebral AVM's                             
Moderatör: Kemal Yücesoy        Konuşmacı : Bengt Karlsson

11.00-11.30

Panel 11
Gençler Tartışıyor  

Konu: Psikiyatrik  Hastalıklarda DBS
Moderatörler:   Bülent Boyar, Hayri Kertmen
Konuşmacılar: Sait Öztürk, Ümit Akın Dere, Gülşah Öztürk

11.00-11.30

Elektronik Oylamalı Olgu Tartışması

Konu: Komşu Segment Hastalığı
Moderatörler:   Erdal Kalkan, Zafer Orkun Toktaş
Konuşmacılar:
- Sadece Dekompresyon 
Fatih Keskin
- Rijid Stabilizasyonu Uzatırım
Ferhat Harman
- Dinamik Stabilizasyon Eklerim
Yurdal Gezercan

11.00-11.30

Panel 12

Konu: Düşük Gradeli Gliomlarda Güncel Yaklaşımlar
Moderatörler:   Mustafa Aras, Kasım Zafer Yüksel
Konuşmacılar: Derviş Mansuri Yılmaz, Boran Urfalı , Ahmet Küçük                                                  

11.20-11:50

Vasküler Panel

Konu: MCA Anevrizmaları
Moderatörler: Bekir Gökben , Aslan Güzel
Konuşmacılar: Zeki Şekerci, Erhan Türkoglu, Erol Akgül

11.30-12.00

Panel 13

Konu: Spinal Kord Stimülatorleri
Moderatörler: Ethem Beşkonaklı, Tanju Uçar
Konuşmacılar:  Ender Köktekir, Akın Pulat Sabancı,  Mustafa Barutçuoğlu, 

11.30-12.00

Panel 14

Konu: Komplikasyon Yönetimi
Moderatörler: Serdar Kahraman, Soner Çivi
Konuşmacılar:
- BOS fistülü-enfeksiyon
Murat Sayın
- Enstrüman malpozisyonu
Kudret Türeyen
- Ek nörolojik defisit
Hakan Seçkin

11.30-12.00

Panel 15

Konu: Yüksek Gradeli Gliomlarda Güncel Yaklaşımlar
Moderatörler: Ünal Özüm, Burçak Söylemez
Konuşmacılar: Selçuk Göçmen, Abdülfettah Tümtürk, Banu Tütüncüler

11:50-12:20

Panel 16

Konu: Dev Anevrizmalar
Moderatörler:   Mehmet Yaşar Kaynar, Hakan Hanımoğlu
Konuşmacılar:
-Klinik Presentasyon ve İzlem
Suat Erol Çelik
-Cerrahi Yaklaşım ve Sonuçlar
Tevfik Yılmaz
-Endovasküler Yaklaşımlar
Özenç Minareci

12.00-12.30

Panel 17

Konu: Nöroşirürji Pratiğinde Orbita Tümörlerinde Cerrahi: Olgu seçimi ve Teknik
Moderatörler: İbrahim Ziyal, Musa Çırak
Konuşmacılar: Engin Gönül, Necati Tatarlı, Murat Geyik

12.00-12.30

Panel 18

Konu: Yenidoğan İntraventriküler Kanamalarında Tedavi Seçenekleri
Moderatörler: Yusuf Tüzün, Saim Kazan
Konuşmacılar: Alp Özgün Börcek, Murat Başarır, Özgür Taşkapılıoğlu

12.00-12.30

Panel 19

Konu: Olgu Tartışması: Cerrahi mi? Endovasküler mi?
Moderatörler: Baki Serdar Albayrak, Uğur Yazar
Konuşmacılar:
-PCoM Anevrizması
Özhan Merzuk Uçkun
-Tentoryal Dural Arteriovenöz Fistül
Emre Özkara
-ICA Bifürkasyon Anevrizması
Şahin Hanalioğlu

12.20-12.40

Konferans  6                                                                 

Konu:   Smart monitoring of secondary insults in traumatic brain injury:
Insights from the bedside and the lab
Moderatör: Ziya Akar
Konuşmacı : Bart Depreitere    

12.30-13.00

Panel 20

Konu: Distonide Cerrahi Tedavi
Moderatörler: Murat Vural, Güliz Gültekin
Konuşmacılar: Ali Savaş, Mehmet Tönge , Osman Akçakaya

12.30-13.00

Panel 21

Konu: Alışılmadık intraventriküler endoskopik girişimler
Moderatörler: Hakan Karabağlı, Alp Özgün Börcek
Konuşmacılar: Tuncer Turhan, Burçak Bilginer, Eylem Öcal

12.30-13.00

Panel 22

Konu: İntrakranial Akım Yönlendirici ve Stentler
Moderatörler: Turgay Bilge, Ergün Dağlıoğlu
Konuşmacılar:
-Akım Yönlendiriciler: Geçmişten Günümüze
Erhan Türkoğlu
-İntrakranial Stentler
Rıfat Akdağ
- Yeni Endovasküler Cihazlar
Halil Ulutabanca

12.40-13.00

Hami Dilek Konferansı

Konu: Lomber Mikrodiskektomide 40 Yıllık Süreç: Başarı Düzeyimiz ve Hasta Beklentileri
Moderatör: Bekir Tuğcu
Konuşmacı : Kadir Kotil

 
13.00-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00-14.20

Süleyman Sağlam Konferansı

Konu: Spinal Cerrahinin Bugünü ve Yarını
Moderatör: Atilla Akbay
Konuşmacı : Mehmet Zileli

14.00-14.20

Konferans 7

Konu: New Technique of the Tremor Detection
Moderatör: Feridun Acar
Konuşmacı : Chingiz Shashkin 

14.00-14.30

Panel 26

Konu: Kafa Travmaları
Moderatörler: Mustafa Uzan, Ali İhsan Ökten
Konuşmacılar: Güzin Özdemir, Ethem Taner Göksu

14.00-14.30

Panel 23

Gençler Tartışıyor
Konu: Beyin Metastazları
Moderatörler: Hakan Seçkin, Ömür Günaldı
Konuşmacılar: Adnan Altun, Ahmet Gökyar, İdris Sertbaş

14.20-14.50

Panel 24

Konu: Cerebral AVM's
Moderatörler: Talat Kırış, Ayşe Karataş
Konuşmacılar:  
Shalva Eliava
Microsurgical Treatment of Cerebral AVM's
Bengt Karlsson
Management of Unruptured AVMs in the post ARUBA era
Özenç Minareci
Endovascular Treatment of cerebral AVM's

14.20-14.50

Panel 25                                                                                                                          

Konu: Endoskopik Diskektomi 
Moderatörler: Selçuk Palaoğlu, Mehdi Sasani                                                                  
Konuşmacı : Hakan Sabuncuoğlu, Altay Sencer, Eralp Çetinalp         

14.20-15.50

Hukuk Paneli

Moderatör:   Erdal Kalkan
Konuşmacılar:
1-) Hekimin Cezai Sorumluluğu
Hasan Tahsin Keçeligil( 19 Mayıs Üni. Hukuk Fak. Dekanı )
2-) Vertebra Cerrahisi-İmplant Kullanımı ve Hukuki Sorunlar
İlhan Açıkgöz (Ortopedist-Hukukçu)
3-) Terminal Dönem Hastalarda Resusitasyon ve Hukuki Durum
Dilek Dai Özcengiz (Çukurova Üni. Tıp Fak. Eski Dekanı)
4-) Nöroşirürjide Defansif Tıp Uygulamaları
Erdal Kalkan(Nöroşirürji Uzmanı-Hukukçu)
5-) Hammurabiden Günümüze Tıbbi Malpraktis
Neval YILMAZ (Genel- vasküler cerrah, avukat)

14.30-15.00

Panel 27

Gençler Tartışıyor
Konu: Germ Hücreli Tümörler
Moderatörler: Orhan Kalemci, Duygu Baykal
Konuşmacılar: Hakan Ak, Haydar Sekmen, Bekir Akgün

14.50-15.20

Vasküler Panel

Moderatörler: Metin Orakdöğen , Kağan Tun
Konu: SAK Komplikasyonlarının Yönetimi
Konuşmacılar: Murat Müslüman, Başak Topkoru, Yahya Turan, 

14.50-15.20

Panel 28

Konu: Nöroşirürjide Ultrason Kullanım Yerleri
Moderatörler: Cengiz Çokluk, Enis Kuruoğlu
Konuşmacılar: Atilla Kazancı, Serhat Pusat, Özgür Taşkapılıoğlu

15.50-16.50 Soru ve Cevaplarla Hukuki Sorunlar  15.00-15.30

Panel 29

Gençler Tartışıyor: Chiari Marformasyonu
Moderatörler: Çetin Evliyaoğlu, Numan Karaaslan  
Konuşmacılar:
İlker Kiraz, Hakan Özalp, İskender Samet Daltaban

15.20-15.50

Beyin Ölümü ve Organ Nakli Paneli

Konu: Beyin Ölümünden Organ Nakline: Süreç Yönetimi                     
Moderatörler: Tuğhan Utku, Eyüp Kahveci
Konuşmacılar: Levent Yücetin, Yavuz Selim Çınar

15.20-15.50

Panel 30

Konu: Scalp Tümörleri
Moderatörler: Selin Tural, Yaşar Bayri
Konuşmacılar: Murat Düzgün, Abdurrahman Aycan, Hakan Özalp

    15.30-16.00

Panel 31

Gençler Tartışıyor
Konu: Primer Omurga Tümörlerinde Güncel Tedavi Yaklaşımları
Moderatörler: Mete Karatay, Cezmi Çağrı Türk
Konuşmacılar: Tezcan Çalışkan, Murat Korkmaz, Yahya Güvenç

15.50-16.10

Ümit Acar Konferansı

Konu: Chiari Malforrmasyonunun Cerrahi Tedavisi
Moderatör: Nuri Arda
Konuşmacı : Ercan Özer

15.50-16.50

Sözlü Bildiriler 9

Konu: Diğer
Moderatörler: Fatih Serhat Erol, Bekir Akgün
SS 80- SS 89

  16.00-17.00

Sözlü Bildiriler 10

Konu: Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Moderatörler: Kağan Karmaşak, Erol Öksüz
SS 90- SS 99

16.10-17.10

Video Oturumu 

Moderatörler: Uğur Türe
Konuşmacılar: Yunus Aydın, Faruk İldan, Aslan Güzel

16.50-17.50

Sözlü Bildiriler 11

Konu: Stereotaktik, Fonksiyonel Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi
Moderatörler: Ersoy Kocabıçak, Semra Işık
SS 100- SS 106