23 NİSAN 2018, PAZARTESİ
SAAT SALON A SAAT SALON B  SAAT SALON C SAAT SALON D
08:15-08:30 Konu: 23 Nisan
Konuşmacı : Cengiz Kuday
           
08:30-09.00

Elektronik Oylamalı Olgu Tartışması

Konu: Lomber Dar Kanal
Moderatörler: Kemal Koç, Suat Canbay
Konuşmacılar:
- Hemilaminektomi Yaparım
Kudret Türeyen
- Total laminektomi Yaparım
Atilla Akbay
- Dekompresyon ve Stabilizasyon Yaparım
Kemal Koç

08:30-09.00

Panel 32

Konu:   Bir Yaş Altı Neonatal Beyin Tümörleri Yönetimi ve Tedavi Seçenekleri
Moderatörler:   Pınar Özışık, Volkan Etuş
Konuşmacılar: Burak Eren, Ahmet Eroğlu, Burcu Göker

08:30-09.00

Panel 33

Konu: Deneysel Vazospazm Modelleri ve Kliniğe Yansıması
Moderatörler: Ayhan Koçak, Cevdet Yavuz
Konuşmacılar: Mehmet Dumlu Aydın, Ayhan Tekiner, Mehmet Fatih Erdi

08:30-09.00

Panel 34

Konu: DBS'de Kullanılan Güncel Hedef Noktalarının Mikrocerrahi Anatomisi
Moderatörler: Fuat Torun, Caner Sarılar
Konuşmacılar: Abuzer Güngör, Serhat Baydın

09.00-09.30

Panel 35

Konu: Doğumsal Spinal Deformite – Spinal Disrafizm: Tedavi Zamanlaması
Moderatörler: Cem Açıkbaş, Şeref Doğan
Konuşmacılar: Süleyman Çaylı, Aykan Ulus, Yurdal Gezercan

09.00-09.30

Panel 36

Konu: Pediatrik Yaş Kolloid Kistlerde Nöroendoskopik ve Mikroskobik İnterhemisferik Yaklaşımların Karşılaştırılması, Avantaj - Dezavantajları
Moderatörler: Mehmet Selçuki,  Ramazan Kahveci
Konuşmacılar: Çağatay Önal,  Volkan Etuş, Gökmen Kahiloğulları

09.00-09.30

Panel 37

Konu: İnme Tedavisinde Beyin Cerrahisinin Yeri
Moderatörler: Murad Bavbek, Erhan Çelikoğlu
Konuşmacılar:
-Klinik Sınıflama ve Endikasyonlar
Derya Karaoğlu Gündoğdu
-Mekanik Trombektomi Nasıl Yapılır?
Vedat Açık
-Sonuçlar ve Cerrahi Alternatifler
İlkay Işıkay

09.00-09.30

Panel Genç Fonksiyonelciler

Konu: Spastisite Cerrahisi
Moderatörler: Memet Özek, Mehmet Erkan Üstün
Konuşmacılar: Mehmet Erşahin, Yahya Cem Erbaş, Batu Hergünsel

09.30-09.50

Hakan Caner Konferansı

Konu: Yaşlanan Nüfusun Yaşlı Omurgasında Dejeneratif Süreç; Cerrahi Tedavi  Zamanlaması
Moderatör: Cem Yılmaz
Konuşmacı : Alpaslan Şenel

09.30-10.00

Panel 38

Konu: Pediatrik Spinal Travmalar ve Yönetimi ve Tedavisi
Moderatörler: Çağatay Önal
Konuşmacılar: Osman Şimşek, Murat Geyik, Kaan Tun

09.30-10.00

Panel 39

Konu: Petrokilival Meningiomların Tedavisi
Moderatörler: Yurdal Serarslan, Gökhan Kurt
Konuşmacılar: İlhan Elmacı, Metin Orakdöğen,Gökhan Kurt

09.30-10.00

Panel 40

Konu: Kranial Ateşli Silah Yaralanmaları
Moderatörler: İbrahim Yeral, Metin Kaplan
Konuşmacılar: Çağlar Öztürk, Baki Yüceer, Erdal Yayla

09.50-10.20

Panel 41

Konu: Spinal Cerrahide Hukuksal Sorunlar
Moderatörler: Murat Hancı, Feyza Karagöz
Konuşmacılar: Erdal Kalkan, Serdar Işık

10.00-10.20

İnan Turantan  Konferansı  

Konu: Post Hemorojik Hidrosefaliler 
Moderatörler: Murat Kutlay            
Konuşmacı :
İbrahim Suat Öktem                                                                                                                                  

10.00-10.30

Panel  42

Konu: MVD
Moderatörler: Deniz Belen,  Ersoy Kocabıçak
Konuşmacılar: Şükrü Aykol,  Ali Savaş, Bülent Düz

10.00-10.30

Panel 43

Konu: Beyin Sapı Tümörlerine Nöroanatomik Cerrahi Girişim Yolları
Moderatörler: Zafer Berkman,Yalçın Kocaoğullar
Konuşmacılar: İlker Güleç, Bahattin Tanrıkulu, Tuğba Moralı Güler

10.20-10.40

Feyyaz Berkay Konferansı

Konu: Spinal Patolojilerde Cerrahiye Yardımcı Konservatif Yöntemler: Son Durum
Moderatör: Ethem Beşkonaklı
Konuşmacı : Murat Hancı

10.20-10.50

Panel 44

Konu: Fetal Cerrahi Son Gelişmeler
Moderatörler: Sabahattin Hacıyakupoğlu, Ahmet Şükrü Umur
Konuşmacılar:  Soner Duru, Çağatay Önal, Ali Kıvanç Topuz

10.30-11.00

Panel 45

Konu: Tremorda Cerrahi Tedavi
Moderatörler: Murat Kutlay, Mehmet Tönge
Konuşmacılar:  Ali Zırh, Ersoy Kocabıçak, Feridun Acar

10.30-11.00

Panel 46

Konu: Sellar-Parasellar Bölge Mikrocerrahi Anatomisi
Moderatörler: Fatih Gürsoy, Mehmet Arslan
Konuşmacılar: Güner Menekşe, Rafet Özay, Efe Güner

10.40-11.10

Elektronik Oylamalı Olgu Tartışması

Konu: Torakolomber Patlama Kırığı
Moderatörler: Mehmet Daneyemez, Feyza Karagöz
Konuşmacılar:
-Kırık Segmente Vida Koyarım (Kısa Segment)
Erkan Kaptanoğlu

-Kırık Segmente Vida Koymam (Uzun Segment) 
Cüneyt Temiz

-Korpektomi Yaparım
Hakan Bozkuş 

10.50-11.10

Bülent Tarcan Konferansı

Konu: Deep Brain Stimulation for Movement Disorders
Moderatör: Murat İmer
Konuşmacı :  Chingiz Shashkin

11.00-11.20

Konferans 8

Moderatör: Nail İzgi
Konu: Etkili Sunum Yapmak
Konuşmacı : Deniz Sezgin 

11.00-11.30

Panel 47

Konu: Pineal Bölge Tümörleri
Moderatörler: Serdar Baki Albayrak, Mustafa Eras
Konuşmacılar: Hüseyin Bozkurt, Dilek Arslan, Hasan Emre Aydın

11.10-11.40

Panel 48

Konu: Spinal Epandimomlarda Tedavi Planlaması
Moderatörler: Erdal Coşkun, Tahsin Erman
Konuşmacılar: Ramazan Paşahan, Ali Dalgıç,
Murat Altaş

11.10-11.40

ARGE PANELİ                                       

Moderatörler: Cüneyt Temiz, Mehmet Sorar                                      
Konuşmacılar: Cüneyt Temiz, Devrim Seçinti, Volkan Etuş

11.20-11.50

Panel 49

Konu: Floresan Eşlikli Tümör Cerrahisi
Moderatörler: Yurdal Serarslan, Erkin Özgiray
Konuşmacılar: Melih Bozkurt, Ömür Kasımcan, İhsan Anık

11.30-12.00

Panel 50

Gençler Tartışıyor
Konu: Araknoid Kistler
Moderatörler: Kemal Keşmer, Mehmet Basmacı
Konuşmacılar: Ümit Eroğlu, Mehmet Sabri Gürbüz, Emre Durdağ

11.40-12.10

Panel 51

Konu: Subaksiyel Servikal Kırıklar: Tedavi Yaklaşımlarında Güncelleme
Moderatörler: Sait Naderi, Ümit Kepoğlu
Konuşmacılar: Ahmet Gürçay, Nail Özdemir, Ahmet Dağtekin

  11.50-12.10

Özdemir Gürçay Konferansı

Konu: WHO 2106 Santral Sinir Sistemi Sınıflandırması ve Günlük Nöroonkoloji Pratiğine Etkileri
Moderatör: Zafer Berkman
Konuşmacı : Figen Söylemezoğlu

 
12:00-12:30 UYDU SEMPOZYUMU ABBOTT
       
12.30-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00-14.20

Aykut Erbengi Konferansı

Konu: Sirkumventriküler Organlar
Moderatör: Yamaç Taşkın
Konuşmacı : Bektaş Açıkgöz

14.00-14.30

Panel 52                                               

Konu: Ön Kafa Çukuruna Cerrahi Yaklaşımlar                                          
Moderatörler: Pınar Özışık , Yavuz Aras
Konuşmacı : Erkin Özgiray, İhsan Anık, Erol Öksüz

14.00-14.30

Elektronik Oylamalı Olgu Tartışması

Konu: Osteoporotik Omurga Kırığı
Moderatörler: Mehmet Zileli, Aykan Ulus
Konuşmacılar:
-Korse İle İzlerim
Feyza Karagöz
-Kifoplasti Yaparım
Cem Yılmaz
-Stabilize Ederim
Vehbi Gülmen

14.00-14.30

Panel 53
Gençler Tartışıyor

Konu: Kranioplasti Teknikleri
Moderatörler:   Nilgün Şenol, Cezmi Türk
Konuşmacılar: Adnan Yalçın Demirci, Uğur Yazar, Ümit Eroğlu

14.20-14:50

Panel 54

Konu: Kraniovertebral Bileşke Anomalilerinde Tedavi Algoritmaları
Moderatörler: Suat Öktem,  Ahmet Küçük
Konuşmacılar:   Emrah Egemen, Enis Kuruoğlu, Vaner Köksal

14.30-15.00

Panel 55

Konu: Diffüz Orta Hat Gliomlarına Yaklaşım, Tedavi Prensipleri ve Değişen Tedavi Paradigmaları
Moderatörler: Nezih Oktar, Ramazan Durmaz
Konuşmacılar: Figen Söylemezoğlu, Hasan Çağlar Uğur, Koray Özduman

14.30-15.00

Elektronik Oylamalı Olgu Tartışması

Konu: Akut – Ağrılı Lomber Disk Hernisi (Kuvvet Kaybı Yok)
Moderatörler:   Murat Müslüman
Konuşmacılar:
- İstirahat+ Analjezik (Konservatif) İzlerim
Adem Yılmaz

- Sinir Kökü Bloğu ile İzlerim
Murat Müslüman

- Cerrahi Uygularım
Erdal Coşkun

14.30-15.00

Panel 56
Gençler Tartışıyor

Konu: Nöroşirürji ve Teknoloji
Moderatörler: Kutsal Devrim Seçinti, Emin Kasım
Konuşmacılar: Ali Yılmaz, Uğur Soylu, Türker Karancı

14:50-15.20

Panel 57

Konu: Pediatrik Kraiofaringiomlarda Transnazal Endoskopik ve Transkranial, Trannazal Mikrsokopik Yaklaşımların Karşılaştırılması, Avantaj – Dezavantajları
Moderatörler: Mehmet Selçuki, Celal Bağdatoğlu
Konuşmacılar:   Gökmen Kahiloğulları,  Özkan Tehli, Ahmet Küçük

15.00-15.20

Kemal Benli Konferansı

ACoM Anevrizmalarında Paradigma Değişiyor mu?
Moderatör: Selçuk Palaoğlu
Konuşmacı : Ergün Dağlıoğlu

15.00-15.30

Panel 58

Konu: Servikal Bölge Deformiteleri
Moderatörler: Erhan Emel, Suat Erol Çelik
Konuşmacılar: Serdar Özgen, Suat Canbay, Selim Karabekir

15.00-15.30

Panel 59

Konu: Kraniofasiyal Ağrı
Moderatörler: Ersin Erdoğan, Hakan Emmez
Konuşmacılar: Bora Tetik , Emrah Çeltikçi,Erdinç Civelek

15.30-16.00 KAHVE ARASI
16.00-17.00

Sözlü Bildiriler 12

Konu: Pediatrik Nöroşirürji
Moderatörler: Celal Bağdatoğlu, Vaner Köksal
SS 107- SS 112

16.00-17.00

Sözlü Bildirler 13

Konu: Nörovasküler Cerrahi
Moderatörler: Gökalp Silav, Aşkın Esen Hastürk
SS 113- SS 117

16.00-17.00

Sözlü Bildiriler 14

Konu: Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Moderatörler: Murat Ulutaş, Mazhar Kerem Özsoy
SS 118- SS 127

16.00-17.00

Sözlü Bildiriler 15

Konu: Cerrahi Nöroanatomi
Moderatörler: Gıyas Ayberk, Yahya Turan
SS 128- SS 134

17.00-18.00

Sözlü Bildiriler 16

Konu: Nöroonkolojik Cerrahi
Moderatörler: Alaettin Yurt, Metin Şanlı
SS 135- SS 144

17.00-18.00

Sözlü Bildiriler 17

Konu: Nörovasküler Cerrahi
Moderatörler: Mehmet Arslan, Davut Ceylan
SS 145- SS 149

17.00-18.00

Sözlü Bildiriler 18

Konu: Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Moderatörler: Ender Köktekir, Cem Atabey
SS 150- SS 159

17.00-18.00

Sözlü Bildiriler 19

Konu: Stereotaktik, Fonksiyonel Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi
Moderatörler: Mustafa Uzan, Ayşegül Ovalıoğlu
SS 160- SS 165